Avainluvut

Tunnusluvut

Tilintarkastamaton, tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu

1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12.
2022 2021 20201) 2019 2018
Liikevaihto 22 550 17 227 13 5885) 10 6395) 9 4845)
Liikevaihdon kasvu, % 30,9 % 26,8 % 27,7 % 12,2 % 19,8 %
SaaS 16 989 12 996 10 316 7 559 6 268
Transaktiot 1 172 1 084 956 848 586
Konsultointi ja muu liikevaihto 4 390 3 148 2 316 2 232 2 631
Myyntikate 19 982 15 380 11 941 9 300 8 565
Myyntikate-% 88,6% 89,3 % 87,9 % 87,4 % 90,3 %
Käyttökate (EBITDA) 6 848 4 231 4 794 3 504 2 782
Käyttökate-% 30,4 % 24,6 % 35,3 % 32,9 % 29,3 %
Oikaistu käyttökate 2) 6 907 5 635 4 683 3 511 2 782
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 30,6 % 32,7 % 34,5 % 33,0 % 29,3 %
Liikevoitto (EBIT) 4 665 3 070 3 9065) 3 1395) 2 4285)
Liikevoitto-% 20,7 % 17,8 % 28,7 % 29,5 % 25,6 %
Oikaistu liikevoitto 3) 6 669 5 411 4 428 3 283 2 566
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta 29,6 % 31,4 % 32,6 % 30,9 % 27,1 %
Katsauskauden / tilikauden voitto (tappio) 3 229 2 272 2 9765) 2 4845) 1 9125)
Katsauskauden / tilikauden voitto (tappio), % liikevaihdosta 14,3 % 13,2 % 21,9 % 23,3 % 20,2 %
Omavaraisuusaste, % 70,4 % 75,0 % 61,6 % 77,9 % 67,4 %
Nettovelka -9 292 -15 760 -3 099 -3 776 -2 251
Nettovelkaantumisaste, % -38,1 % -71,7 % -44,3 % -68,5 % -52,9 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 4) 0,18 0,39 0,18 0,15 0,11
Henkilöstön määrä kauden lopussa 184 153 110 79 75
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 18 393 440 18 273 726 680 680 680
Ulkona olevat osakkeet kauden aikana keskimäärin 18 343 559 5 879 408 680 680 680

1) Konsernitilinpäätöksen laatimista edellyttävä konsernirakenne muodostui vuonna 2020.
2) Oikaistu käyttökate on kauden käyttökate (EBITDA) oikaistuna yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Covid-19 eläkemaksun alennus ja Business Finlandin tuki)
3) Oikaistu liikevoitto on kauden liikevoitto (EBIT) oikaistuna fuusioituneiden yhtiöiden poistoilla ja liikearvon poistolla, yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Covid-19 eläkemaksun alennus ja Business Finlandin tuki)
4) Vuoden 2018-2021 luvuissa huomioitu tehdyn osakesplitin vaikutus
5) Tilintarkastettu

Tunnuslukujen laskentakaavat ja käyttötarkoitukset

Tunnusluku Laskentakaava
Myyntikate Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut
Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset
Oikaistu käyttökate Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset - Covid-19 eläkemaksun alennus - Business Finlandin tuki + Yritysostojen ja listautumisen kustannukset
Liikevoitto (EBIT) Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset
Oikaistu liikevoitto Liikevoitto/-tappio - Covid-19 eläkemaksun alennus - Business Finlandin tuki + Yritysostojen ja listautumisen kustannukset + Konserniliikearvon poistot
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma +/- Vähemmistöosuus x100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)
Nettovelka Lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset
Nettovelkaantumisaste, % Lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset) x100 / Oma pääoma
Osakekohtainen tulos (EPS) Katsauskauden voitto (tappio) / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita