Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) varsinaista jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Christoffer Häggblom

Hallituksen puheenjohtaja 2020-, hallituksen jäsen 2016-

Lue lisää

Kari Joki-Hollanti

Toimitusjohtaja 2018-, hallituksen jäsen 2006-

Lue lisää

Michael Richter

Hallituksen jäsen 2017-

Lue lisää

Saila Miettinen-Lähde

Hallituksen jäsen 2021-

Lue lisää

Ilkka Hiidenheimo

Hallituksen jäsen 2021-

Lue lisää