Palkitseminen

Palkitseminen

Hallituksen palkitseminen
Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lemonsoftin yhtiökokous päätti 5.4.2022, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 1 500 euron kuukausipalkkio. Hallituksella ei ole muita palkkiojärjestelmiä.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Lemonsoftin yhtiökokous päätti 5.4.2022, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Johtoryhmän ja toimitusjohtajan palkitseminen
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka ja palkkiot muodostuu kuukausipalkasta, luontoisetuuksista ja suoriteperusteisista palkkioista.