Hallinnointi

Hallinnointi

Lemonsoft Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiön kotipaikka on Vaasa.

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Lemonsoft ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, koska yhtiön arvion mukaan se ei ole yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua. Lemonsoft pyrkii kuitenkin omassa toiminnassaan hallinnointikoodin mukaisiin toimintatapoihin Yhtiön kokoon sovitettuna.