Tilintarkastus

Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää yhtiön tilinpäätöksen, tilinpäätöksen ja hallinnon tilintarkastuksen. Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat säännöllisesti hallitukselle tarkastushavainnoistaan ja osallistuvat vuosittain vähintään yhteen hallituksen kokoukseen.

Hallitus valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta yhtiökokoukselle, ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Järvi.