Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Lemonsoftin ylin päätöksentekoelin. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja yhtiökokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan (Vaasa) lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle keskustelemaan tietystä asiasta, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai muutoin lain edellyttämäksi.

Yhtiökokous päättää yhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista.

Yhtiökokous päättää mm:
– tilinpäätöksen vahvistamisesta
– osinkojen jakamisesta
– vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
– hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yhtiön tilintarkastaja tai yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti.

Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Lemonsoft julkaisee yhtiökokouksen pöytäkirjan yhtiön verkkosivuilla ja säilyttää ne osakkeenomistajien saatavilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Osakkeenomistajien oikeudet yhtiökokouksessa
Lemonsoftilla on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja oikeus tuoda asioita yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Yhtiökokous 2023

Lemonsoft Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.4.2023 klo 10.00 alkaen Silverian auditoriossa osoitteessa Ruutikellarintie 4, 65100 Vaasa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.3.2023 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.3.2023 klo 10. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Yhtiökokousmateriaalit:

Yhtiökokouskutsu

Tilinpäätös 2022

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Valtakirja ja äänestysohjeet

Yhtiökokous 2022

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin tiistaina 5.4.2022 klo 10:00.

Yhtiökokousmateriaalit:

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu liite 1 – Nimitystoimikunnan työjärjestys

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.4.2022