Markkina

Lemonsoft toimii Suomen ERP-markkinalla (Enterprise Resource Planning, ERP) eli toiminnanohjausjärjestelmien markkinalla. Kohdemarkkinaamme lukeutuvat pääasiallisesti pienet ja keskisuuret yritykset teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, tilitoimistojen sekä rakentamisen asiakastoimialoilla.

Johdon arvion mukaan pienten ja keskisuurten yritysten ERP-markkinassa Lemonsoft on asiakasmäärällä mitattuna markkinaosuudeltaan

  • suurin toimija teollisuusyritysten sekä tukku- ja erikoistavarakaupan toimialalla
  • toiseksi suurin toimija asiantuntija- ja palveluyritysten sekä rakennusyritysten toimialalla
  • neljänneksi suurin toimija tilitoimistojen toimialalla

Markkinaosuuden arvioinnissa on käytetty suurimpien kilpailijoiden julkisesti ilmoittamia asiakasmääriä. Lemonsoft kilpailee yhtiöiden kanssa, jotka toimittavat sekä toimialoille erikoistuneita tai erityisiä osaratkaisuja että laajempia ERP-ratkaisuja.

ERP-markkina murroksessa

ERP-markkina on murroksessa asiakkaiden siirtyessä yhä nopeammin paikallisesti työasemalle asennettavista ja asiakkaalle erillistä ylläpitoa vaativista työasemaversioista (on-premise) kohti pilvipohjaisia SaaS-ratkaisuja.

Johdon arvion mukaan Lemonsoftin saavutettavissa olevan markkinan koko on nyt noin 290 miljoonaa euroa, ja sen potentiaali Suomessa olisi noin 2 miljardia euroa. Markkinan kasvu sen nykyisestä koosta kohti sen potentiaalia koostuu ERP-järjestelmien penetraation kasvusta sekä keskimääräisen ERP-järjestelmään käytettävän rahamäärän kasvusta.

ERP-järjestelmien penetraatio suomalaisissa yrityksissä oli vuonna 2019 43 prosenttia, kun se 2009 oli vain 16 prosenttia. Potentiaalisten asiakasyritysten määrä Lemonsoftin kohdetoimialoilla ylittää 192 0001 jakaantuen seuraavasti:

  • teollisuustuotannon yritykset yli 15 000
  • tukku- ja erikoistavarakaupan yritykset yli 34 000
  • asiantuntija- ja palveluyritykset yli 108 000
  • tilitoimistot yli 4 000
  • rakennusalalla yli 31 000

Penetraation nousun lisäksi markkinan kasvua ajaa ERP-järjestelmien laajempi käyttö asiakasyrityksissä, esimerkiksi käyttäjämäärällä ja uusien toiminnallisuuksien käyttöönotolla mitattuna.

Saavutettavissa olevan markkinan koko ja potentiaali2

1 Lähde: Asiakastieto (Palveluntarjoajan yritystietokantaan suoritettu haku sisältäen Oyj, Oy, Tmi, Ky, Ay ja Asoy -yritysmuodot ja TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaiset yritykset, joiden voidaan yhtiön johdon arvion mukaan ajatella käyttävän toiminnanohjausta).

2 Lähteet: Potentiaalisten asiakkaiden lukumäärän osalta Asiakastieto (Palveluntarjoajan yritystietokantaan suoritettu haku sisältäen Oyj, Oy, Tmi, Ky, Ay ja Asoy -yritysmuodot ja TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaiset yritykset, joiden voidaan yhtiön johdon arvion mukaan ajatella käyttävän toiminnanohjausta) ja toiminnanohjausjärjestelmien penetraation osalta Tilastokeskus (Tietotekniikan käyttö yrityksissä, 5. Liiketoiminnan sähköistyminen, Kuvio 16. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009–2019, osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä).