Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Lemonsoft noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) 596/2014), ja sen nojalla annettuja alemman tason säännöksiä sekä Arvopaperimarkkinalakia (746/2012), viranomaisten antamia asetuksia ja ohjeita, Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita.

Lemonsoft on nimittänyt sisäpiirivastaavan, joka vastaa yhtiön sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta, kaupankäyntirajoitusten toimeenpanosta ja liiketoimien ilmoittamis- ja julkistamisvelvollisuudesta, sisäpiiriasioihin liittyvästä sisäisestä viestinnästä ja koulutuksesta sekä sisäpiiriasioiden valvonnasta. Yhtiöllä on sisäiset menettelyt sisäpiiritietojen julkaisemiseksi, sisäpiiritietojen julkistamisen mahdolliseksi lykkäämiseksi ja projektikohtaisten sisäpiiriluetteloiden ylläpitämiseksi.

Johdon liiketoimet

Hallitus on määritellyt johtotehtävissä oleviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenet sekä M&A managerin. Johtajien ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä tai niiden johdannaisilla tehdyt liiketoimensa viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua liiketoimen toimeenpanosta. Ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisellä lomakkeella ja toimitetaan yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen johdonkaupat@lemonsoft.fi ja Finanssivalvonnalle käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä: https://securemail.bof.fi osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.

Lemonsoft julkaisee johdon ja heidän lähipiireihinsä kuuluvien henkilöiden MAR:n 19 artiklan mukaisesti tekemät ilmoitukset liiketoimista yhtiötiedotteella viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Yhtiö noudattaa MAR-asetuksen 19 artiklan (11) kohdan mukaista suljettua ajanjaksoa, joka alkaa 30 päivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätösraportin julkistamista.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkaisupäivää. Tänä aikana Yhtiön edustajat eivät anna Yhtiön taloudelliseen tulokseen ja tilanteeseen, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana Lemonsoftin johtajat ja työntekijät eivät tapaa pääomamarkkinoiden tai talousalan tiedotusvälineiden edustajia kommentoidakseen yrityksen taloudelliseen tilanteeseen tai markkina- tai liiketoimintanäkymiin liittyviä asioita.

Lemonsoft noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa, minkä aikana Lemonsoftin johtohenkilöt ja muut Lemonsoftin työntekijät, jotka osallistuvat tulosjulkistusten valmisteluun, eivät saa ostaa tai myydä Lemonsoftin liikkeeseen laskemia arvopapereita.